Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
„HydraJet Industrial Services” sp z.o.o
ul. Bielska 10/8
09-400 Płock
Skr. Poczt. Nr 21

biuro@hydrajet.pl
w.karpinski@hydrajet.pl

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hydrajet Industrial z siedzibą w Płocku, adres: Bielska 10/8 09-400 Płock w celu realizacji powyższego zgłoszenia. Administratorem Twoich danych osobowych jest Hydrajet Industrial (Bielska 10/8 09-400 Płock ). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi na powyższe zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.

    Zapraszamy
    Do składania zapytań

    Odpowiadamy

    Na wszelkie kierowane do nas zapytania ofertowe odpowiadamy niezwłocznie. Przygotowujemy skrupulatną kalkulację opartą jedynie o uzasadnione koszty.