P.U.S. HYDRAJET sp z o.o  działa w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania (IMS), na dowód czego instytucja certyfikująca przyznała nam następujące Certyfikaty:

  • ISO 9001:2008 (Zarządzanie Jakością),
  • ISO 14001:2004 (Zarządzanie Środowiskiem),
  • PN-N 18001:2004 (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).

Sukces działania naszych brygad jest efektem wkładanej przez nas pracy a sprawność w realizacji zleceń jest zasługą zgranego zespołu. Zdecydowana większość naszych pracowników jest z nami od wielu lat. Dzięki temu wiedza i doświadczenie są nieprzerwanie przekazywane. Zaufanie jest niezbędnym elementem w naszej pracy zarówno wewnątrz firmy jak i na zewnątrz. Od zawsze pilnujemy aby w żaden sposób go nie zachwiać i zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Nasi pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych oraz nadzorczych posiadają są certyfikowani przez holenderską jednostkę certyfikującą, na dowód czego posiadają świadectwa Bezpieczeństwa VCA.

Zapewniamy 100% szkolenia pracowników realizujących prace na instalacjach według wymagań klienta.

Bezpiecznie Profesjonalnie
Zawsze na Czas

Nasze referencje potwierdzają jakość i terminowość

Na życzenie naszych potencjalnych kontrahentów udostępniamy szczegółową listę referencyjną jak również udzielamy wyczerpujących informacji dotyczących wykonanych przez nas zakresów poszczególnych kontraktów.