HydraJet jako główny cel stawia sobie pełną satysfakcję naszych klientów, którą gwarantuje zespół wykwalifikowanych technicznie fachowców. Dążymy do utrzymania pozycji lidera w zapewnianiu serwisu na najwyższym poziomie i pewności klientów o jakość i termin wykonania każdej pracy. Naszą domeną jest:

NIEZAWODNOŚĆ.

Swoją działalność realizujemy wykonując prace z zakresu specjalistycznych usług czyszczenia i remontów dla zakładów przemysłu ciężkiego. Są to w znaczącej mierze prace dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego i energetycznego na terenie kraju, a także na obszarze Unii Europejskiej.

Odbiorcami naszych usług są: 

 • zakłady rafineryjne i petrochemiczne,
 • zakłady chemiczne, 
 • celulozownie, 
 • zakłady azotowe,
 • elektrownie i elektrociepłownie, 
 • zakłady przetwórcze, 
 • i wiele innych

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą Ofertą Usług Przemysłowych

W naszych szeregach znajduje się wielu pracowników z blisko 30 letnim doświadczeniem w branży specjalistycznego czyszczenia i remontów dla przemysłu ciężkiego. Do naszej kadry należą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni inżynierowie, którzy przed rozpoczeciem z nami współpracy podstawy swoich kwalifikacji udokumentowali poprzez ukończenie studiów technicznych związanych z sektorem energetycznym, inżynierią środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w sektorze przemysłu.

Specjalizujemy się w wykonawstwie prac z zakresu serwisu urządzeń dla przemysłu, do których należą między innymi:

 1. Wysokociśnieniowe (do 3000 barów) mycie hydrodynamiczne urządzeń instalacji przemysłowych z najcięższych osadów technologicznych (po ropie naftowej, ropopochodnych, po przeróbce ropy naftowej, skoksowanych węglowodorów, solach Ca i Mg, kwasach, etc. ), np.:
 • Zbiorników zamkniętych o znacznej pojemności (nawet do 125 000 m3),
 • Aparatów chemicznych,
 • Wymienników ciepła i chłodnic,
 • Rurociągów,
 • Niecek i zbiorników otwartych,
 • Kanalizacji przemysłowych,
 1. Konserwacja urządzeń energetycznych,
 2. Wydobycie odpadów z aparatów chemicznych a następnie załadunek na pojazdy do tego celu przeznaczone i transport do utylizacji przez podmioty posiadające stosowne decyzje,
 3. Czyszczenie rurociągów i wewnętrznych powierzchni wężownic znacznej długości metodą głowic czyszczących – pigging,
 4. Czyszczenie hydrodynamiczne metodą J&W Cleaning,
 5. Czyszczenie systemów kanalizacyjnych, deszczowych i zaopatrujących w wodę,
 6. Usługi asenizacyjne,
 7. Wymiana złoża filtracyjnego w zakładach oczyszczania wody,
 8. Wymiana złóż w reaktorach i adsorberach (osuszkach),
 9. Wymiana złóż katalizatorów,
 10. Odkurzanie przemysłowe,

Na życzenie potencjalnych kontrahentów przedstawiamy szczegółową listę referencyjną wykonanych przez nas prac.

Posiadamy własne specjalistyczne zaplecze sprzętowe potrzebne do wykonywania wyżej wymienionych prac. Należą do niego między innymi:

 1. Wysokociśnieniowe (do 300 MPa) hydromonitory,
 2. Specjalistyczne lance do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem,
 3. Specjalistyczna maszyna wykorzystująca walce czyszczące – pigging,
 4. Obrotowe głowice czyszczące,
 5. Urządzenia do czyszczenia wkładów wymienników płaszczowo-rurowych metodą J&W Cleaning,
 6. Cysterny próżniowe do wydobycia i transportu osadów,
 7. Węże typu flex o małych średnicach zakończone głowicami czyszczącymi do usuwania osadów z trudnodostępnych,
 8. Jednostki ciśnieniowe do usuwania nieczystości o średnicy do od 1 mikrona (μm),
 9. Samochody specjalne WUKO do czyszczenia systemów kanalizacyjnych
 10. Aparaty świeżego powietrza,
 11. Wózki widłowe,
 12. Samochody LKW,
 13. Agregaty prądotwórcze,
 14. Pozostałe niezbędne maszyny, urządzenia i sprzęty pozwalające na kompleksowe, bezpieczne i szybkie zrealizowanie zleceń.

Na życzenie potencjalnych kontrahentów udostępniamy szczegółowy wykaz potencjału wykonawczego jakim dysponujemy.

 

Dane firmy  

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

„HydraJet Industrial Services” sp. z o.o.

(dawniej Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych

„HydraJet Industrial Services” Wojciech Karpiński)

tel. +48 24 364 56 78

09-400 Płock

Skr. Poczt. Nr. 21 | PO Box 21

NIP 7743274158

REGON 523925351

KRS 0001007899 

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy 50.000 złotych

Bezpiecznie Profesjonalnie
Zawsze na Czas

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług przemysłowych. Gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych usług i racjonalne koszty ich wykonania. Na wszelkie zapytania odpowiadamy bez zbędnej zwłoki i przedstawiamy skrupulatną wycenę za nasze usługi.